پرداخت اینترتی قبوض از طریق بانک ملی

http://billpayment.bmi.ir/billpay

پرداخت اینترنتی قبض بانک ملت

https://bill.bpm.bankmellat.ir/bpgwchannel

دریافت صورتحساب خطوط 912 ارتباطات سیار

http://217.218.110.147/billing

 118 کل کشور

http://118.tct.ir

 شرکت ارتباطات سیار-همراه اول

http://www.mci.ir

 رسمی بورس کل کشور

http://www.irbourse.com

 قوانین جمهوری اسلامی ایران

http://www.ghavanin.ir

 مترو شهرداری تهران

http://www.tehranmetro.com

ستاد فیلترینگ و ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران

http://www.samandehi.ir/

رهگیری مرسوله پستی ایران

http://tntsearch.post.ir/searchpage.aspx

نیازمندی های صبح ایران-همشهری

http://www.rahnama.com/

مقالات علمی کنفرانسهای کشور – CIVILICA

http://www.civilica.com

درگاه خدمات الکترونیکی ایران -  مراکز آموزش عالی

http://www.iran.ir/directory/categories/index/459

مرکز آمار ایران

http://www.amar.org.ir/Default.aspx

آرشیو برنامه های صدا و سیما

http://iransima.ir/Index.jsp

روزنامه های ایران

http://isna.ir/Main/AdvertiseFiles/Newspaper.htm

درگاه خدمات الکترونیکی ایران  - بانک ها

http://www.iran.ir/directory/categories/index/87

دانشگاه‌های خارجی

http://www.aftabir.com/links/cat.php?id=30

مرجع پزشکان ایران

http://www.pezeshkan.org

خرید بلیت اینترنتی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

http://ebooking.iranair.com

 دفتر مقام معظم رهبری ایران

ریاست جمهوری
 
پایگاه اطلاع رسانی دولت
 
پایگاه جمع‌آوری و ذخیره‌سازی اخبار کشور
 

=========================

بانک ها

http://www.cbi.irبانک مرکزی

http://www.bmi.irبانک ملی ایران

http://www.bsi.irبانک صادرات ایران

http://www.tejaratbank.irبانک تجارت

http://www.agri-bank.comبانک کشاورزی

http://www.bankrefah.irبانک رفاه

http://www.bank-maskan.orgبانک مسکن

http://www.banksepah.irبانک سپه

http://www.sb24.comبانک سامان

http://www.karafarinbank.comبانک کارآفرین

http://www.enbank.irبانک اقتصاد نوین

http://www.parsian-bank.comبانک پارسیان

http://www.postbank.irپست بانک ایران

http://www.bankpasargad.comبانک پاسارگاد

http://www.sbank.irبانک سرمایه

http://w3.bim.irصنعت و معدن

http:///www.bank-day.irدی

http://www.bankmellat.irملت

http://www.sinabank.irسینا

http://www.city-bank.irشهر

http://www.cid.irموسسه مالی اعتباری توسعه

http://www.tatbank.irتات

http://www.ttbank.irتوسعه تعاون

http://www.edbi.irبانک توسعه صادرات

=========================

شرکت های فعال در حوزه بانکداری الکترونیک

http://www.kiccc.comکارت اعتباری ایران کیش

http://www.eniac-tech.comفناوران انیاک

http://www.pec.irتجارت الکترونیک پارسیان

http://www.behpardakht.comبه پرداخت ملت

http://www.fanap.irفناپ

http:///www.fanava.com/fanavacard.aspxفن آوا کارت

http://www.bazoft.comبازفت الکترونیک

http://www.sep.irپرداخت الکترونیک سامان

http://www.tosan.comتوسن

http://www.sepehrnet.comسپهرنت

http://www.hasintech.comفن‌آفرین حصین

http://www.hasintech.comاطلاعات فناوری پارس

http:// www.iranargham.comایران ارقام

http://www.pppsecure.comپیشتاز پردازش پارس

http://www.irannara.comایران نارا

http://www.dpi.irداده پردازی

http://www.persianswitch.comپرشین سوئیچ

http://evolis.meاوولیس(آفتاب خلیج فارس)

http://www.irancreditbureau.comاعتبار سنجی ایرانیان

http://www.nicholding.netملی انفورماتیک

http://www.isc.iranet.netخدمات انفورماتیک

http://www.iranrisk.comایران ریسک

=========================

همایش‌های بانکی

http://www.mbra-cbi.orgسالانه سیاست های پولی و بانکی

http://ibi.ac.ir/index.php?page_id=348سالانه بانکداری اسلامی

http://www.fsmcenter.comسالانه بازاریابی خدمات مالی

http://www.ebanking-conf.comسالانه بانکداری الکترونیک

http://www.teyf.irپرداخت الکترونیک

http://www.bcrm.irمدیریت ارتباط با مشتری در موسسات پولی و بانکی

http://www.ntpco.irایران بانک 2010

=========================

بیمه ها

http://www.centinsur.irبیمه مرکزی

http://www.eiic-ir.comبیمه معلم

http://www.iraninsurance.comبیمه ایران

http://www.bimehasia.irبیمه آسیا

http://www.alborzinsurance.irبیمه البرز

http://www.karafarininsurance.comبیمه کارآفرین

http://www.dana-insurance.comبیمه دانا

http://www.sinainsurance.comبیمه سینا

http://www.mellatinsurance.comبیمه ملت

http://www.hafezinsurance.comبیمه حافظ

http://www.parsianinsurance.irبیمه پارسیان

http://www.tins.irبیمه توسعه

http://www.razi-insurance.comبیمه رازی

http://www.samaninsurance.comبیمه سامان

http://www.aiiri.gov.irصندوق بیمه محصولات کشاورزی

http://www.novininsurance.comشرکت بیمه نوین

==============================

دریافت شماره شبا شماره حساب  در بانکهای مختلف ایران

سامانه شبا اقتصاد نوین

http://www.en-bank.com/iban/iban.aspx

سامانه شبا پارسیان

http://www.parsian-bank.com/Sheba.html

سامانه شبا پاسارگاد

http://bpi.ir/?sheba

سامانه شبا پست بانک ایران

https://faras.postbank.ir/InternetBanking/AccountIBAN.aspx

سامانه شبا تجارت

http://www.tejaratbank.ir/portal/default.aspx?tabid=1323

سامانه شبا توسعه و صادرات ایران

https://ebank.edbi.ir/Iban/iban.jsp

سامانه شبا رفاه کارگران

http://www.refah-bank.ir/portal/default.aspx?tabid=1174

سامانه شبا سامان

http://www.cms.sb24.com/fa/shaba/shaba.html

سامانه شبا سپه

https://www.ebanksepah.ir

سامانه شبا سرمایه

http://www.sbank.ir/component/option%2Ccom_iban/Itemid%2C186

سامانه شبا سینا

http://www.sinabank.ir/Fa/IBAN/IBANCalc.aspx

سامانه شبا صادرات

http://www.bsi.ir/default.aspx?scn=Get-IBAN-Code

سامانه شبا صنعت ومعدن

http://w3.bim.ir/Sheba.aspx

سامانه شبا مسکن

http://enovin.bank-maskan.ir/shebacontent.aspx

سامانه شبا ملت

https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking/produceShebaCode.bm

سامانه شبا ملی

http://www.bmi.ir/Fa/IBAN-SHABA.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

سامانه شبا کارآفرین

http://www.karafarinbank.com/iban/default.aspx

سامانه شبا کشاورزی

http://shaba.agri-bank.com/shaba/

سامانه شبا موسسه اعتباری توسعه

http://cid.ir/fa.aspx?pid=239

=========================

نشریات و روزنامه ها

http://htehrooz.comتهران امروز

http://www.hamshahrionline.irهمشهری

http:///www.jomhourieslami.comجمهوری اسلامی

http:///www.iran-newspaper.comایران

http://www.donya-e-eqtesad.comدنیای اقتصاد

http:///www.poolnewspaper.irپول

http://eghtesadpooya.comاقتصاد پویا

http://www.siasatrooz.irسیاست روز

http://www.aftab-yazd.com/Released/89-02-06/default.htmآفتاب

http://jamejamonline.irجام جم

http://www.khorasannews.comخراسان

http://jahanesanat.irجهان صنعت

http://bahardaily.comبهار

http://www.ettelaat.comاطلاعات

http://abrarnews.comابرار

=========================

خبرگزاری و سایت های خبری

http://mehrnews.comمهر

http://www.asriran.comعصر ایران

http://www.tabnak.irتابناک

http://www.khabaronline.irخبرآنلاین

http://www.shafaf.irشفاف

http://www.rajanews.comرجانیوز

http://ilna.irایلنا

http://alef.irالف

http://www.fardanews.comفردا

http://www.namefa.irنام ها

http://www.aftabnews.irآفتاب

http://farsnews.irفارس

http://www.ebinews.coبانکداری الکترونیک

http://asrekhodro.comعصر خودرو

http://www.isna.irایسنا

http://www.mesghal.comمثقال

http://www.bankdarinews.comبانکداری نیوز

http://www.bina.irبینا

http://banki.irبانکی

http://iraneconomist.comایران اکونومیست

http://poolnews.irپول نیوز

http:///www.namabourse.orgنمابورس

http://www.persiankhodro.comپرشین خودرو

http://www.tejaratpress.irتجارت پرس

http://paba.irپابا

http://www.bazgo.comبازگو

http://www.irna.irایرنا

=========================

سایت های حوزه IT

http://www.itiran.comای تی ایران

http://www.iritn.comشبکه فناوری اطلاعات

http://www.itmen.irفناوران

http://www.asreertebat.comعصر ارتباط

=========================

مراجع رسمی

http:///www.president.irریاست جمهوری

http://www.leader.irمقام معظم رهبری

http://www.maslehat.irمجمع تشخیص

http://www.majlis.irمجلس

http://www.dolat.irدولت

http://www.gio.irسازمان بازرسی

http://www.dadiran.irقوه قضاییه

http://www.ipo.irسازمان خصوصی سازی

http://www.dmk.irدیوان محاسبات

http:///www2.refah.gov.irوزارت رفاه

http:///www.mhud.gov.irوزارت مسکن

http://www.mefa.ir/home-fa.htmlوزارت اقتصاد

http://www.sanjesh.orgسازمان سنجش

http:///www.agri-jahad.irوزارت جهاد کشاورزی

http://www.asl44news.irاصل 44

http:///www.tahavolateeghtesadi.irکارگروه طرح تحول اقتصادی

http://irbourse.comبورس

http://www.majlis.irمرکز پژوهش‌های مجلس

 

 

 آموزش با نگرشی نوین

گروه آموزش

مترجم سایت


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
 • رتبه وبلاگ در یاهو و گوگل:

  Yahoo bot last visit powered by Ybotvisit.com

  رتبه وبلاگ در گوگل

 • SEO Stats powered by MyPagerank.Net

 • افراد آنلاین :

  web stats

 • IP free counters

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic