صفحات لمسی صرفنظر از فناوری آنها رو به روز در ابزارهای دیجیتال گسترده می شوند و کمتر ابزار دیجیتالی امروزه از کاربرد صفحات لمسی یا تاچ اسکرین به دور مانده است. با اینکه در نگاه اول چون صفحه لمسی است برداشت سادگی کارکرد دارد اما برای کسانی به موس و کیبرد عادت دارند شاید برخی از معادلهای کارکردی جالب توجه باشد.
خوب ابتدا با موس و بعد کیبرد شروع می کنیم:
کلیک چپ: در صفحات لمسی کلیک چپ عملا” همان لمس کردن صفحه است. یعنی اگر در صفحه وب قصد باز کردن لینکی را دارید کافی است آن را لمس کنید یا فشار دهید.
دابل کلیک چپ: دابل کلیک چپ در کامپیوترها شخصی معنای اجرا کردن یا باز کردن است. اما در صفحات لمسی چنین مفهومی وجود ندارد. در عوض دو بار لمس کردن یا فشار دادن صفحه تاچ اسکرین در یک نقطه خاص معمولا” مفهوم بزرگنمایی یا زوم کردن را دارد. در صفحات تاچ اسکرین مفهوم دابل کلیک به معنای باز کردن با همان یک بار لمس کردن یا یک بار فشردن تعریف شده است. مثلا” با یک بار لمس ایکون یک برنامه، برنامه اجرا می شود و دابل کلیک مفهومی ندارد یا با یک بار لمس یا فشردن عکس یا فیلم یا موسیقی محتوای آن پخش می شود.
کلیک راست: در صفحات لمسی لمس طولانی یا فشار دادن طولانی معادل کلیک راست محسوب می شود. مثلا” با لمس طولانی یا فشار دادن یک عکس منویی ظاهر می شود که امکان ذخیره سازی یا ایمیل کردن و … فراهم می گردد.
کلیدهای جهتی و حرکت دادن موس : فلش های بالا، پایین، چپ و راست که بر روی کیبرد موجودند و هچنین حرکت دادن موس برای تغییر مکان در صفحات لمسی بی مفهومند. صفحات لمسی چیزی به نام مکان نما یا نشانگر موس وجود ندارد بلکه هر جا که لازم باشد شما صفحه را لمس یا فشار می دهید.
کیبرد مجازی: کیبرد مجازی در واقع یک کیبرد است که با لمس یا فشرده شدن کلیدهایش تایپ کردن صورت می گیرد. البته باید دقت کنید این کیبرد مجازی همیشه در دسترس نیست و فقط جایی که محل تایپ کردن باشد ظاهر می شود. مثلا” وقتی در گوگل در محل جستجو می خواهید کلمات را وارد کنید ظاهر می شود. این کار موجب می شود در غالب مواقع کیبرد مخفی می باشد و کل صفحه در دسترس محتوا باشد.
کلیدهای ترکیبی: کاربرد کلیدهای ترکیبی در پیشبرد سریع امور در کامپیوترهای شخصی نقش اساسی دارد. مثلا” Ctrl+C عملیات کپی را انجام می دهد. اما کیبرد مجازی صفحات تاچ همیشه فعال نیست و به همین جهت کلیدهای ترکیبی مفهومی ندارند. البته برخی کاربردهای مهم مانند کپی یا درج کردن در جای مناسب خود توسط خود سیستم عامل پیشنهاد می شود.
کشیدن یا Drag کردن: یکی از کارهایی که با موس و تاچ پد در کامپیوترهای شخصی صورت می گیرد عملیات کشیدن با کلیک چپ و نگه داشتن ماوس است. این عملیات نیز در صفحات تاچ اسکرین عینا” به همان شکل صورت میگیرد.

.
اینها معادلهایی برای کارکردهای موس و کیبرد هستند. اما صفحات لمسی از نوع خازنی و حرارتی (و نه فشاری) که امکان تشخیص لمس چند نقطه صفحه به طور همزمان را دارند دارای برخی نحوه تعاملات خاص با کاربر هستند که تا پیش از پدید آمدن صفحات لمسی مفهوم نداشتند. برخی از این مشخصات بعدها به تاچ پد نوت بوکها هم راه یافت. به این عملیاتها Gesture می گویند.
لمس و کشیدن یا Swipe: شما وقتی میخواهید مثلا” در یک صفحه بزرگ مرور کنید و به جهات مختلف بروید انگشت خود را روی یک بخش خالی صفحه می گذارید و به هر طرفی میخواهید می کشید.
زوم دو انگشتی یا Two-finger zoom: در یک صفحه و یا عکس اگر دو انگشت همزمان روی صفحه باشند و طوریکه کشیده شوند که از هم دور شوند معنای آن زوم کردن و اگر به سمت همدیگر باشد معنای کوچکنمایی یا عکس عمل زوم کردن را داراست.
Gesture های خاص: با توجه به اینکه بسیاری از مفاهیم تاچ اسکرین بعد از توسعه آیفون همه گیر شد. برخی از تعاملات با صفحات لمسی از طریق دستگاه های با سیستم عامل iOS توسعه یافته و برای این دستگاه ها به طور اختصاصی ثبت شده اند. جسچرهای Pinch to zoom، Multi fingers و … که در توسعه های جدید به سیستم عامل iOS اضافه شده اند از این دسته جسچرها هستند.