گراف نمایشی معروف به Life Cycle 


Life Cycle of a Typical gTLD Domain Name یا چرخه حیات دامنه برای دامنه های سطح اول gTLD Domains


  • دوره ثبت: زمانی که یک دامنه سطح بالا مثل com برای ثبت آزاد است امکان ثبت عمومی آن بدون محدودیت وجود دارد.
  • امکان ثبت دامنه برای حداقل یک سال و حداکثر 10 سال وجود دارد.
  • دوره انقضا: بعد از آخرین روز از سال (بسته به مدت ثبت از 1 تا 10 سال) دامنه منقضی می شود.
  • دوره تمدید:حداکثر 45 روز برای تمدید Domain زمان وجود دارد، (در برخی رجیسترار ها ممکن است این زمان کمتر باشد).
  • دوره بازخرید: دوره بازخرید دامنه Redemption Grace Period از طرف سازمان آیکن 30 روز تعیین شده، این زمان آخرین شانس برای تمدید دامین است و هزینه بالایی حدود 129 دلار آمریکا دارد که تنها برای مالک دامنه امکان پذیر است.

  • دوره حذف: طی 5 روز یا کمتر دامنه از بانک اطلاعاتی حذف می شود.

  • انتقال دامنه از 45 روز بعد از ثبت و 15 روز پیش از موعد انقضای دامنه امکان پذیر است و پس از انقضای دامنه امکان انتقال آن وجود ندارد، مگر در موارد خاص یا بین نمایندگان در یک رجیسترار. 

  • دامنه های مرتبه اول عمومی یا سطح اول اصطلاحاً به پسوندهای جهانی بدون زیر آدرس از جمله (com, net, org, biz , info) گفته می شود . در حال حاضر این دامین ها در لیست دامنه های سطح بالا و مرتبه یک سازمان جهانی آیکن قرار دارند: aero, asia, biz, cat, com, coop, info, jobs, mobi, museum, name, net, org, pro, tel, travel, xxx