تعریف اول:

URL مخفف عبارت Uniform Resource Locator است كه نشانى عمومى تمامى صفحات و منابع دیگر بر روى وب جهانى است. این عبارت در اصل IP، عبارت انتخابى و دامنه سایت را مشخص مى كند.
تعریف دوم: 
قدرت واقعى وب در توانایى آن در ایجاد ابر متن هایى است كه وابسته به اطلاعات است كه آن اطلاعات به صورتهاى صوت و عكس و... انیمیشن در یك كامپیوتر راه دور قرار داده شده است
www پهناور از یك آدرس شناخته شده
به نام
URL كه مخفف Uniform Resource Location است براى مشخص كردن موقعیت مكان خود استفاده مى كند.این اتصالات ابرمتن معمولا با خطى در زیر آن مشخص شده اند.
تعریف سوم: 
Uniform Resource Location آدرسى است كه WWW از آن براى پیدا كردن فایلها و اسناد كامپیوترها در روى اینترنت از آن استفاده مى كند در مرورگر شما URL این سند در قسمت آدرس با مرورگر شما تایپ شده است. یك مرورگر URL شامل قسمتهاى زیر است:
۱- معین كننده هویت
۲- معین كننده هویت و آدرس
۳- مسیر كامل فایل منحصر به فرد
URL چیزى است كه شما براى ساختن یك اتصال از یك صفحه وبى كه خودتان ایجاد كرده اید براى اتصال به اطلاعات دیگر قابل دسترسى بر روى اینترنت به آن احتیاج پیدا خواهید كرد.
ساختار URL چگونه بنا مى شود؟ 
ساختار یك سند
URL به صورت زیر است:
Type:\\inter.net.address/directory//filename
كلمه
Type (نوع) اشاره بر نوع Internet server دارد كه شروع كننده یك URL است.http براى web server است كه مخفف است كه مخفف hyper text transfer prorocol مى باشد.
FTP
مخفف كلمات
File Transfer protocol كه به FTP ناشناس شهرت دارد و آرشیوى از فایلهاست.
WAIS
مخفف كلمات
Area Indexed server سرورى براى جستجو موضوعات و اسناد جهت دار با استفاده از لغات كلیدى.
File
فایلها بر روى كامپیوتر شما (فلاپى، هارد دیسك...،) این نوع آدرس دهى همیشه با:// دنبال مى شود و آدرس اینترنت یك كامپیوتر راه دور مانند آدرس فوق
Host.Domain.Domain.Domain براى مثال:
Machine department.college.edu
۱۲۳.۴۵.۶.۷۸
office.company.com
agency.branch.gov
machine. organization.country
توجه داشته باشید كه یك
URL مى تواند شما را به هر سایت، شاخه، زیر شاخه، فایل متنى، تصویر و فیلم یا صدا و یا هر سایتى كه آرایش شده براى ترسیم عمومى متصل كند.بهترین روش براى پیدا كردن URL هاى مختلف حركت دادن ماوس و لینك كردن آن بر روى ابر متن هاى در صفحه مى باشد.اگر به قسمت بالاى مرورگر خود دقت كنید URL مى توانید در آن قسمت به نمایش در آید. همچنین شما به وسیله URL مى توانید به سایتهاى بزرگ نظیر Yahoo و... دسترسى پیدا كنید.