نظر دکتر جاکوب نیلسون: در سال 2009 ، 5 مورد از 10 موردِ سایتهای برگزیده، شیرپوینتی می باشند!!

بررسی آمار استفاده از شیرپوینت در 10 کشور پیشرو توسط WSSDemo.com

معاون بخش شرپوینت در مایکروسافت

طبق آمار رسمی مایكروسافت هم اكنون SharePoint با نرخ رشد سالانه 35%، دارای سریع‌ترین رشد نسبت به سایر محصولات سروری در تاریخ می‌باشد. تحقیقات فارستر در سال 2008 نشان داد كه 96% شركت‌ها در حال برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی، راه‌اندازی و استفاده حداقل بخشی از محصولات Microsoft SharePoint می‌باشند و 87% این شركت‌ها مصمم به پیاده‌سازی و یا ارتقاء سیستم SharePoint ظرف 12 ماه آینده می‌باشند.